Bild: (38534 Bytes)
Kurbetrieb um 1920
Bild: (10956 Bytes)Bild: (8327 Bytes)
<< ZurückWeiter >>